3d Tasarım & Mimarlık

Bir proje teklifi, projenin belirli yönlerinin gerçekleştiği kilometre taşlarını içerir. Proje tamamlanacak. Ek olarak, kapsamlı bir proje teklifi, çabadaki kilit katılımcıların bir listesini içerir, ilgili biyografik verilerin bir özeti ile birlikte. .

Son olarak, bir proje teklifi, beklenen maliyetlerin toplamını ve belirli harcamalar için bir zaman çerçevesini içeren ayrıntılı bir bütçe içerir.

Bir proje teklifi, projenin belirli yönlerinin tamamlanacağı kilometre taşlarını içerir. Aşağıdakiler tamamlanmalıdır:
  •   Projede çalışacak yeterli sayıda kişiyle iletişime geçmek
  •   Projeyi başarıyla uygulamak için
  •   Herkese iş sağlayabilmek